Pravi naslov za rešitev vašega odškodninskega primera
poravnava - pokliči za odškodnino

Odškodninski postopek

Poleg same dokumentacije je najpomembnejša pravilna strokovna izpeljava odškodninskega postopka, ki Vam jo nudimo na podlagi večletnih praktičnih izkušenj, pridobljenih v neposrednih pogajanjih z zavarovalnicami in drugimi zavezanci za izplačilo denarne odškodnine.

Odškodninski postopek obsega:

  • pravno formalno pripravo odškodninskega zahtevka ter vložitev slednjega zavezancu za izplačilo pravične in primerne denarne odškodnine,
  • sestavo in vložitev urgenc, nasprotnih ponudb, pritožb in ostalih dopisov,
  • formalna in neformalna pogajanja z zavezancem za izplačilo pravične in primerne denarne odškodnine,
  • posvetovanje s stranko glede poteka odškodninskega postopka in primernosti višine ponujenih poravnalnih zneskov,
  • podpis popolne ali delne poravnave v imenu in v soglasju s stranko.

Konzultacije

V fazi konzultacije se z vami najprej temeljito pogovorimo o vašem primeru ter se dogovorimo za zastopanje. Bistvenega pomena je, da se na nas obrnete čim prej, saj vam le tako lahko pravočasno posredujemo navodila, na podlagi katerih lahko zahtevamo primerno odškodnino, glede na poškodbe in s tem povezane nevšečnosti, ki ste jih imeli oziroma jih še vedno imate.

Pregled dokumentacije

Vsak dokument, ki nam ga pošljete pregledamo. Po potrebi vas obvestimo o morebitni dodatni dokumentaciji, ki jo potrebujemo za uspešno vložitev in realizacijo odškodninskega zahtevka.

Formulacija odškodninskega zahtevka

Na podlagi izkušenj in priložene dokumentacije pravno formalno pripravimo odškodninski zahtevek, ki ga naslovimo na zavezanca za izplačilo odškodnine.

Pogajanja in realizacija odškodnine

V času, ko zavezanec za izplačilo odškodnine obravnava naš zahtevek, smo z njim v kontaktu. Poleg tega opravimo z zavezancem za izplačilo odškodnine potrebna pogajanja za izplačilo odškodnine, kar pripomore k učinkoviti in hitri realizaciji zahtevane odškodnine.

V večini odškodninskih primerov, ko odškodnino zahtevamo od zavarovalnice pride do sklenitve poravnave.

Naše brezplačno odškodninsko svetovanje in pomoč v primeru odškodnin za telesne poškodbe Vam je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, kar pomeni, da nas lahko kadarkoli pokličete na telefonsko številko 051 421-701, izpolnite »Obrazec za prijavo nezgode« ali pošljete e-pošto na naslov info@poravnava.net.