Pravi naslov za rešitev vašega odškodninskega primera
poravnava - pokliči za odškodnino

Evropsko poročilo o prometni nesreči

Evropsko poročilo o prometni nesreči je obrazec za popis nezgode I. kategorije (z manjšo premoženjsko škodo in v kateri nihče od udeležencev ni utrpel telesnih poškodb), kadar se udeleženci prometne nesreče uspejo sporazumeti o krivdi. Z izpolnitvijo Evropskega poročila se lahko izognemo prihodu policije na kraj nesreče ter s tem tudi prekrškovnim sankcijam (kazni) za povzročitelja nesreče.

Namen poročila je zapis dejstev v zvezi s prometno nesrečo. Opis prometne nesreče je nujno potreben, čeprav niste dosegli soglasja o krivdi oziroma ugotovili, kdo je nesrečo povzročil.

Za dve udeleženi vozili uporabite en komplet (original in kopija), 2 kompleta za 3 udeležena vozila (povzročitelj izpolni evropsko poročilo z vsakim izmed oškodovancev), itd. Katero vozilo opisujete v stolpcu A ali B poročila ni pomembno kot tudi ni važno, kdo poročilo da ali izpolni. Pomembno je le, da ga podpišeta oba udeleženca v nezgodi. Podpis Evropskega poročila ni priznanje krivde, ampak samo strinjanje z dejstvi. Uporabite kemični svinčnik in pišite krepko, da bo kopija čitljiva. Evropsko poročilo pomeni za zavarovalnico pomemben vir informacij o udeležencih in poteku prometne nesreče, še posebej, če na kraju prometne nesreče ni bilo policije, ki bi opravila ogled in kasneje izdelala zapisnik o prometni nesreči.

Izpolnjeno poročilo o prometni nesreči čim prej dostavite zavarovalnici pri kateri ima povzročitelj nezgode zavarovano vozilo.

Če ima drugi udeleženec enak, od Evropskega zavarovalnega biroja odobren obrazec, vendar v drugem jeziku, upoštevajte, da sta obrazca enaka in da lahko vsebino prevajate od številke do številke po svojem obrazcu. Zato so posamezna vprašanja oštevilčena.

Kako izpolniti poročilo o prometni nesreči?

V polje pod točko (1 - 14) vpišemo:

1. datum in uro prometne nesreče.
2. kraj: vpišemo ulico in hišno številko hiše v bližini katere se je zgodila nesreča. Če se je nesreča zgodila izven naselja vpišemo podatke z znaka (III-105) in približno oddaljenost od tega znaka.
3. označimo, da ponesrečencev ni. Če so, je to že II kategorija prometne nesreče v kateri ravnamo drugače.
4. označimo z DA, če so poškodovane druge stvari razen vozil A in B kot npr. ograje, javna razsvetljava, prometna signalizacija ipd.
5. priče, ki so lahko sopotniki ali naključni mimoidoči. Sopotnike podčrtamo.
5a. ali obstaja policijski zapisnik ali ne. Če obstaja, vprašajmo policista s katere policijske postaje je, in to vpišimo v polje št. 14.
6. sklenitelja zavarovanja, ki ni nujno ista oseba kot voznik. Podatke prepišemo z zavarovalne police. 7. podatke o vozilu prepišemo s prometnega dovoljenja ali zavarovalne police.
8. podatki o zavarovalnici se tudi nahajajo na zavarovalni polici.
9. podatke o vozniku (ki ni nujno sklenitelj zavarovanja) prepišemo z vozniškega dovoljenja. Če gre za prometno nesrečo z udeležencem, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja (kolesar) prepišemo podatke z osebnega dokumenta.
10. označimo mesto trčenja na vozilu, ki ga opisujemo.
11. opišemo vidne poškodbe na vozilu, ki ga opisujemo.
12. s križci označimo polja, katerih opis najbolj ustreza obnašanju vozila, ki ga opisujemo. Zelo verjetno je, da označimo več polj. V spodnji kvadratek vpišemo število označenih polj.
13. skica nezgode naj vsebuje najpomembnejše podatke: smer vožnje obeh vozil, prometne znake, talne označbe, imena ulic, itd. Ne pozabimo označiti katero vozilo smo opisovali kot vozilo A in katero kot B.
14. vpišimo priznanje krivde, če smo sporazumno ugotovili povzročitelja. V to polje vpišemo tudi priče in druge okoliščine, ki pomagajo pri razjasnitvi okoliščin prometne nesreče.

Polja od 6 dalje (razen skice) izpolnjujemo ločeno za obe vozili.

Poročilo o prometni nesrečiPrimer pravilno izpolnjenega evropskega poročila o prometni nesreči.

V primeru, da se niste dosegli soglasja o krivdi za nastanek nezgode je priporočljivo napisat dodatni, obsežnejši opis nezgode na posebnem listu in fotografiranje kraja nezgode iz različnih kotov (pogled vsakega od voznikov pred nezgodo, trenutna situacija, poškodbe na vozilih) in po možnosti potrebne meritve (zavorne poti, razdalje od robnikov, križišč, črt, itd.) ter obvestiti policijo, da opravi ogled nezgode in pripravi policijski zapisnik.

Tagi: evropsko poročilo, evropsko poročilo o prometni nesreči, prometno poročilo,evropsko poročilo o prometni nezgodi obrazec, obrazec evropsko poročilo, obrazec o nesreči, obrazec za prijavo nezgode, obrazec nesreča, kako izpolniti evropsko poročilo o nesreči

Naše brezplačno odškodninsko svetovanje in pomoč v primeru odškodnin za telesne poškodbe Vam je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, kar pomeni, da nas lahko kadarkoli pokličete na telefonsko številko 051 421-701, izpolnite »Obrazec za prijavo nezgode« ali pošljete e-pošto na naslov info@poravnava.net.