Pravi naslov za rešitev vašega odškodninskega primera
poravnava - pokliči za odškodnino

Dokumentacija, ki je potrebna za izpeljavo odškodninskega postopka v primeru nezgode na delovnem mestu

 • policijski zapisnik oz. podatek, če je, KATERA policijska postaja je nezgodo obravnavala;
 • opis nezgode, predvsem KJE, KDAJ in KAKO je prišlo do nezgode;
 • obrazec Prijava poškodbe pri delu - obr. ER-8, ki ga izpolni vaš delodajalec;
 • zapisnik Inšpektorata RS za delo, če je obravnaval nezgodo oz. navedbo kateri inšpektorat je nezgodo obravnaval;
 • fotografije kraja nezgode, če jih je mogoče narediti oz. že obstajajo;
 • izjave prič, če obstajajo in so videle nezgodo;
 • razpoložljivo dokumentacijo v zvezi s poškodbami in zdravljenjem (poškodbeni list oz. izvide iz urgence oz. travmatoloških ambulant, ambulantna izkaznica za fizioterapijo, ostala dokumentacija v zvezi z zdravljenjem in rehabilitacijo (potrdila osebnega zdravnika o poteku zdravljenja oz. ambulantni karton,...));
 • dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali odločbo ZZZS);
 • dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi,..)
 • dokazila (račun, fotografije uničene stvari,...) o morebitni materialni škodi, ki vam je nastala (uničena obleka, mobitel, osebni računalnik,...);
 • dokazila o oškodovanju na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba, ipd.) - kot dokazilo šteje potrdilo ustanove, kjer ste dejavnost izvajali;
 • morebitne police nezgodnega zavarovanja ali pa vsaj podatke o zavarovalnici, kjer ste nezgodno zavarovani po možnosti tudi št. zavarovalne police;

Tagi: poškodba na delovnem mestu, nezgoda na delovnem mestu, prijava poškodbe pri delu er-8

Naše brezplačno odškodninsko svetovanje in pomoč v primeru odškodnin za telesne poškodbe Vam je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, kar pomeni, da nas lahko kadarkoli pokličete na telefonsko številko 051 421-701, izpolnite »Obrazec za prijavo nezgode« ali pošljete e-pošto na naslov info@poravnava.net.